Down
Blogi

Sisäpuutarhan hyödyt ruokakasvatuksessa

Itä-Suomen yliopistolla tutkitaan sitä, mitä hyötyjä sisäpuutarha voisi tuoda opetukseen. Lue lisää tutkimuksesta blogistamme!

Juha Laitinen

Toimitusjohtaja, partner

InnaGrow haluaa kehittää tuotteensa, aquaponics-kiertokasvatusmenetelmään perustuvan sisäpuutarhan hyödyntämistä opetusympäristöissä. Itä-Suomen yliopiston soveltavan kasvatustieteen osastolla innostuttiin haasteesta ja sisäpuutarhan tuomista mahdollisuuksista. Yhteistyö alkoi syyskuussa, kun InnaGrow toimitti sisäpuutarhan Joensuun Tulliportin normaalikouluun, jossa on tarkoitus on tutkia millaisia hyötyjä sisäpuutarha voisi tuoda ruokakasvatukseen. 

Yliopiston innokkaassa tiimissä on mukana professori Anna-Liisa Elorinne, joka opettaa yliopistolla muun muassa kestävää ruokakasvatusta.

– Tutkimuksellisellinen mielenkiintomme heräsi ja halusimme lähteä selvittämään millaisia kokemuksia opettajilla on Solu sisäpuutarhan käytöstä ja toisaalta löytävätkö opettajaksi opiskelevat monialaisia käyttökohteita kyseiselle laitteelle, tuumaa Anna-Liisa.

Ruoantuotannon haasteet 

Kysyimme Anna-Liisalta nykypäivän ruoantuotannon haasteista sekä kiertokasvatusmenetelmien mahdollisesta merkityksestä niiden ratkaisemisessa.

– Ruoan riittävyys on varmasti suurin haaste. Kun viljeltävän maan pinta-ala pienenee ja ilmasto lämpenee ja samaan aikaan maapallon väkimäärä kasvaa, ollaan tilanteessa, jossa täytyy keksiä ratkaisuja kestävämpään ruoantuotantoon, Anna-Liisa toteaa.

Ruoantuotannon ongelmia ratkaistaessa täytyy pureutua kaikkiin kestävän kehityksen ulottuvuuksiin, niin ekologiseen, taloudelliseen kuin sosiaalis-kulttuuriseen ulottuvuuteen. Ei siis riitä, että ajatellaan vain ruoantuotannon ekologisuutta, mitä moni saattaa pitää samana asiana, kun puhutaan kestävästä kehityksestä.

Mahdollisuudet kiertokasvatusmenetelmissä

Ratkaisu ruoantuotannon ongelmiin olisi, jos pystyisimme tuottamaan enemmän ruokaa, mutta aiheuttaisimme vähemmän ilmastovaikutuksia. Ihmisten ruokatottumusten tulisi muuttua enemmän kasvispainoitteisemmaksi, lisäksi ruokahävikin määrä olisi puolitettava nykyisestä. Yhtenä mahdollisuutena ratkaisuksi ruoantuotannon ongelmiin on esitetty kiertokasvatusta. 

– Kun viljeltävän maan pinta-ala vähenee, niin yhtenä mahdollisuutena on miettiä kiertokasvatusmenetelmiä ja miten ne voisivat auttaa tässä asiassa, pohtii Anna-Liisa. Ruoantuotannon ongelmia ratkoessa on erityisen tärkeää, että opetuksessa ja lasten kasvatuksessa huomioidaan kestävä ruokakasvatus.

Ruokakasvatus ja Solu sisäpuutarhan mahdollisuudet

Ruokakasvatus on määritelty perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Koulussa ohjattua ruokakasvatusta tapahtuu sekä kouluruokailussa, että oppituntien aikana. Yksi ruokakasvatuksen osa-alueista on kestävä ruokakasvatus. Kestävä ruokakasvatus tarkoittaa ruokaan liittyvää kasvatusta, jossa otetaan huomioon kestävän kehityksen eri osa-alueet, niin ekologinen, taloudellinen kuin sosiaalinen kestävyys.

– Kouluissa opetetaan kyseisiä asioita. Me olemmekin nyt omissa tutkimuksissamme tutkineet, että miten tätä opetusta pystyttäisiin eheyttämään ja yhdistämään ja miten pystyisimme luomaan oppilaille paremman ymmärryksen kestävän kehityksen mukaisesta ruokailusta, Anna-Liisa sanoo.

– Tällä hetkellä Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen tutkijoiden toimesta kartoitetaan Solu sisäpuutarhan käyttökokemuksia ja tehdään kehittämistutkimusta, jossa etsitään pedagogista mallia Solu sisäpuutarhan käytölle. Tutkimusten valmistumisaikataulu on ensi keväänä, sanoo Anna-Liisa.

Oletuksena on, että Solu Sisäpuutarhan edistää oppimista sillä, laitteen avulla on mahdollista demonstroida vaikeitakin asioita. Laitteen voidaan olettaa myös lisäävän oppilaiden aktiivista vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, toiminnallisuutta ja uteliaisuutta.

Esimerkkejä aihealueista, joissa InnaGrow:n Solu sisäpuutarhaa voitaisiin hyödyntää:

  • Kiertotalouden opetus  ja aineiden kiertokulku
  • Tutustuttaa oppijat eri viljelykasveihin ja seurata niiden kasvua sekä tutkia tarkemmin esimerkiksi kasvien kasvuolosuhteisiin
  • Kasvattaa kasveja ja hyödyntää niitä raaka-aineina kotitalouden tunneilla erilaisissa ruoissa
  • Herättää pohdintaa ruokaturvasta, ruuan riittävyydestä sekä erilaisista viljelymenetelmistä

Solu sisäpuutarhat oppilaitoksissa

InnaGrow toimittaa sisäpuutarhoja oppilaitoksiin. Pienoiskoossa oleva luonnon ekosysteemi tarjoaa vaihtelua opetukseen. Sisäpuutarha antaa myös toiminnallisemman lähestymistavan opettaa ruoan tuotannon perusperiaatteita.

Uskomme, että tekemällä oppiminen lisää ymmärrystä kestävästä ruoantuotannosta ja näin kyky toimia kestävän kehityksen mukaisesti vahvistuu ja pysyy läpi elämän. Haluamme antaa oppilaille eväät oppia kestävästä kehityksestä mielenkiintoisella tavalla. Missiomme mukaisesti luomme positiivista kierrettä, joka edistää maapallon hyvinvointia.

Kiinnostuitko Solu sisäpuutarhasta tai haluaisitko sen omaan oppilaitokseesi? Hienoa voit ottaa yhteyttä joko puhelimitse, sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeen kautta täältä.

Tarinat

Olemme mukana kuluttajien hävikkifoorumi -hankkeessa

Kuluttajaliiton koordinoima kansallinen Hävikkifoorumi pyrkii olemaan Suomen suurin ruokahävikkihanke kokoamalla […]

Blogi Uutiset

Solu sisäpuutarhasta pro gradu -tutkielma

Itä-Suomen yliopistossa toteutettiin tutkielma, jossa selvitettiin kiertokasvatusmenetelmällä toimivan Solu sisäpuutarhan […]

Blogi

Hoitajien terveiset sisäluonnosta – Attendo Siltalanpuisto

Sanna ja Titta kertovat sisäluonnon vaikutuksista Attendon Siltalanpuiston yksikkössä. Sisäpuutarhan […]

Asiakkaat Blogi